• Johan Sverdrup - en realopsjonstilnærming 

      Larsen, Henriette; Mathiesen, Katrine Saua (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2012;, Master thesis, 2012)
      Denne utredningen tar for seg hvordan realopsjonsteori kan anvendes for å verdsette oljeprosjekter, og hvordan dette vil påvirke den estimerte verdien av Johan Sverdrup feltet. Det rettes spesielt fokus på usikkerhet og ...