• Hvordan japanske medier bruker engelsk for å uttrykke seg 

      Larsen, John Patrick (Bachelor thesis, 2022)
      I denne bacheloroppgaven gjør jeg rede for hvordan Engelsk uttrykkes og påvirker folket i Japan. Metoden jeg bruker er kvalitativ undersøkelse på tre forskjellige områder innenfor media, reklame, tv-program og musikk. På ...