• Brukarmedverkan och recovery vid mani; personalens perspektiv 

      Larsson, Anna Maja (Masteroppgave/UIS-SV-IH/2013;, Master thesis, 2013-11-14)
      Denna studies syfte var att utforska personalens upplevelser av brukarmedverkan och recovery i arbetet med inneliggande patienter i en manisk fas. Begreppen recovery och brukarmedverkan utgjorde studiens teoretiska ...