• Legers arbeidstid og pasientsikkerhet 

   Laugaland, Kristin Alstveit (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2009, Master thesis, 2009)
   Det er i dag et okende fokus pa pasientsikkerhet. Bade i helsevesenet og samfunnet for evrig, Dagens sikkerhetstenkning bygger pa en helhetlig tilneerming, En er opptatt av a finne de bakenforliggende arsakene til at det ...
  • Quality in transitional care of the elderly: Key challenges and relevant improvement measures 

   Storm, Marianne; Siemsen, Inger Margrete Dyrholm; Laugaland, Kristin Alstveit; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Aase, Karina (Journal article; Peer reviewed, 2014-05)
   Introduction: Elderly people aged over 75 years with multifaceted care needs are often in need of hospital treatment. Transfer across care levels for this patient group increases the risk of adverse events. The aim of this ...