• Oljeprisens påvirkning på boligprisene i Stavanger 

   Azinovic, Matea; Levik, Marie; Rege, Fredrik Andersen (Bachelor thesis, 2021)
   Gjennom denne oppgaven har vi undersøkt om det finnes en sammenheng mellom oljeprisen og boligprisen i Stavanger, som et ledd i dette har vi sett på klyngeeffekt og den indirekte påvirkning på sysselsatte i petroleumsnæringen. ...
  • Oljeprisens påvirkning på boligprisene i Stavanger 

   Azinovic, Matea; Levik, Marie; Andersen Rege, Fredrik (Bachelor thesis, 2021)
   Gjennom denne oppgaven har vi undersøkt om det finnes en sammenheng mellom oljeprisen og boligprisen i Stavanger, som et ledd i dette har vi sett på klyngeeffekt og den indirekte påvirkning på sysselsatte i petroleumsnæringen. ...