• Prioritering av HMS i T. Stangeland Maskin AS 

      Lund, Ann Elene (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2009, Master thesis, 2009)
      Bakgrunn: Arbeidsulykker medfører hvert år tap av menneskeliv og påfører lidelser for de som rammes. Samfunnsøkonomisk gir arbeidsulykker betydelige kostnader. Statistikker viser at bygg- og anleggsbransjen er en bransje ...