• Kvaliteter og begrensninger i dekonstruksjon av modelltekst 

      Lunde, Helene (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2018;, Master thesis, 2018-05)
      I 2013 ble bruk av eksempeltekster innført i den norske læreplanen i Kunnskapsløftet (K06) som et hjelpemiddel i skriveopplæringen. Generelt sett har det vært lite norsk forskning som viser hvordan slike tekster kan brukes ...