• Operasjonell risiko i kreditt; dagens praksis og fremtidens utfordringer 

      Lundeby, Mathias Koch (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2012;, Master thesis, 2012)
      Både internasjonale og nasjonale banker har i flere år forsøkt å finne en god løsning for operasjonell andel av kreditt, såkalte ”boundary events”. Slike tapshendelser kan oppstå i banken under behandling av låneengasjementer, ...