• «Open Middle Math» og dets bidrag til undervisning i matematikk 

      Mølstre, Monica Emilie (Master thesis, 2021)
      I denne masteroppgaven er det foretatt innhenting av datamateriale gjennom elevers oppgaveløsning i rammeverket «Open Middle Math». Målet ved observasjon og utprøving av oppgavetypen har vært å se om det kan være et godt ...