• Helhetlig ROS-analyse, historie eller verktøy? 

      Manin, Elise (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2014;, Master thesis, 2014-06-16)
      Dagens samfunn er preget av et skiftende trusselbilde. I arbeidet med å ivareta borgernes sikkerhet har kommunene en viktig funksjon. Denne masteroppgaven handler om kommuners helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse ...