• Traumebevisst omsorg på institusjon 

      Martinsen, Julie (Bachelor thesis, 2020)
      Traumebevisst omsorg er en forståelsesramme som tar utgangspunkt i forskning om hvordan traumatiske opplevelser påvirker barn og unges fungering og utvikling. Problemstillingen i denne oppgaven er hvilke utfordringer og ...