• Omdømmerisiko - en studie av markedets hukommelse 

      Meling, Bernt Magne (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2012;, Master thesis, 2012)
      Formålet med oppgaven har vært å få en sterkere og klarere forståelse for markedets hukommelse og hvilken påvirkning markedets hukommelse har for omdømmetap, samt å etablere retningslinjer for håndtering av uønskede ...