• Mange flyktninger har høy risiko for hjerte og karsykdom 

      Meyer, Haakon Eduard; Selmer, Randi Marie; Rabanal, Kjersti Stormark; Klemsdal, Tor Ole (Journal article, 2022)
      Risikoen for hjerte- og karsykdom varierer betydelig i ulike deler av verden, også innenfor Europa. Norske leger må huske på dette når de har pasienter fra andre land, for eksempel flyktninger fra Ukraina. Dødeligheten ...