• Climate Risk in Norwegian Aquaculture 

   Friestad, Malin; Gjessing, Martin Tiller (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Climate change poses significant challenges on a global scale, and financial impacts could be caused both directly through natural disaster and indirectly through a transition to a lower- carbon economy. Climate change and ...
  • Do SRI investors consider the ESG effects in their investments? 

   Åse, Eirik; Johansen, Sindre (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-07)
   In this master thesis we explore the relationship between morally driven companies and their financial returns. To assess the morality of the company, we have used scores based on a company’s environmental, social and ...
  • Er det lønnsømt å investere i klimafond? 

   Olsen, Tore Huse; Bagstevold, Jonas (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-13)
   I dag hører og leser man ofte om den globale klimakrisen vi står overfor, og viktigheten av å være klimabevisst. Det er flere finansielle institusjoner som har etablert klima- og bærekraftige investeringer som enten skal ...
  • Finances of US Shale Companies in the Period of Low Interest Rate and Low Oil Prices 

   Dranevich, Nastassia (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   The recent significant tendencies in the oil industry was studied by many researchers. The shift of oil supply-demand equilibrium, consequent oil price plunge had a prolonged effect on the oil and gas sector all over the ...
  • Gass i Tanzania - Velsignelse eller forbannelse? 

   Eriksson, Torstein; Idsø, Maren (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-06-09)
   Formålet med masteroppgaven er å se på hvordan Tanzania best kan realisere og forvalte gassfunnene. Problemstillingen besvares gjennom en analyse av forventet lønnsomhet av et planlagt LNG-prosjekt basert på ulike ...
  • Hva er det med oljeinvesteringene? 

   Mohn, Klaus (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Høye oljepriser og knapphet på olje- og gassressurser har løftet forsyningssikkerhet i energimarkedet mot toppen av den geopolitiske agendaen. Enorme energiinvesteringer er påkrevd for å møte forventningene om økonomisk ...
  • Hva er det med økonomene? 

   Mohn, Klaus (Journal article, 2006-09)
   Økonomiske overlegninger har preget tankesett og dagligliv for mennesker i uminnelige tider. Refleksjoner om produktivitet, nytte og velferd, arbeidsdeling og handel har alltid vært viktige faktorer for menneskers ...
  • Investment behaviour in the international oil and gas industry : essays in empirical petroleum economics 

   Mohn, Klaus (PhD thesis UiS;51, Doctoral thesis, 2008)
   High growth and welfare aspirations will require massive energy investment in the years ahead of us, especially in the non-OECD area. With more than 60 per cent of primary energy supply, oil and natural gas play a dominant ...
  • Investment Catering in the Oil and Gas Industry 

   Horne, Sindre (Master thesis, 2018-07-15)
   This thesis study investment decisions in the oil and gas industry, assuming market inefficiency and the potential presence of less-than rational investors that may influence the stock price. That is, testing the theory ...
  • Investment in Wind Power Development - A Comparative Study Between Norway, Denmark, and Sweden 

   Halleraker, Elise Eide; Skjefrås, Beate Haakull (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-06-15)
   This study analyses and compares the historical foundation of how governmental policies and policy instruments have shaped the development of onshore wind power in the three Nordic countries Norway, Denmark, and Sweden. ...
  • Investment requirement for extraction of the remaining oil & gas resources in the Norwegian Continental Shelf 

   Hoff, Lars Erik (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2016;, Master thesis, 2016-06)
   The oil and gas industry is a major contributor to Norway’s economy and the country as a whole. In the last 50 years, 6.6 billion standard cubic metres of oil equivalents have been extracted from the Norwegian continental ...
  • Kva skjer med oljeinvesteringane? 

   Mohn, Klaus (Journal article, 2014)
   Etter 10 år med kraftig vekst tyder mykje på at aktiviteten i petroleumsnæringa no er i ferd med å flate ut. Det oljeprisdrivne oppsvinget i investeringane på norsk kontinentalsokkel har gitt viktige vekstimpulsar til ...
  • Letevirksomhet og ressursutvikling på norsk kontinentalsokkel 

   Mohn, Klaus; Osmundsen, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   Letevirksomheten er en kritisk forutsetning for feltutvikling og produksjon av olje og naturgass. Vi spesifiserer og estimerer en enkel modell for leteaktiviteten på norsk sokkel. Resultatene indikerer robuste, men ...
  • Leting etter olje og naturgass : tallenes tale 

   Mohn, Klaus (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   Høye oljepriser og knapphet på petroleumsressurser har rettet verdens oppmerksomhet mot sikkerhet i energiforsyningen. Vellykket leteaktivitet er en kritisk faktor for framtidig produksjon av olje og naturgass. Vi analyserer ...
  • Oil and gas companies’ capital expenditure announcements and the stock market’s responses 

   Haraldsen, Håvard Schei (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-16)
   This thesis attempts to find possible explanations to the research problem: Why does the stock prices of oil and gas companies not always respond in accordance with neoclassical standard financial theory when companies ...
  • Oil and Gas Investments: Agency Problems and Managerial Bias’s effect on investment decisions 

   Bøhm, Marit Fjellanger (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-06)
   This thesis examines classical and modern investment theory, and whether actual observations in the oil and gas industry coincide with the classical assumptions or if the modern theory more accurately explain observations. ...
  • Oljepris, petroleumsvirksomhet og norsk økonomi 

   Mohn, Klaus (Peer reviewed; Journal article, 2008)
   Høy internasjonal vekst, god OPEC-disiplin, tiltakende knapphet på oljereserver og skjerpet fokus på forsyningssikkerhet har sammen med en svakere dollar løftet oljeprisen fra 18 USD/ fat i 1999 til over 70 USD/fat i ...
  • Shale oil and OPEC. Has the rise of shale weakened OPECs market power in the short and long run? 

   Baardsen, Judith Beate (Master thesis, 2017-06)
   Since 2014, the world have experienced a different world in terms of oil prices. There has been an oversupply in the market as well as lower demand growth than expected. Especially the rise of shale in the US took analysts ...
  • Statoil, staten og samfunnet 

   Mohn, Klaus (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   Saker i grensesnittet mellom økonomi og politikk har skapt eit stort engasjement i samfunnsdebatten i Noreg den siste tida. Bakgrunnen er at regjeringsskiftet førre året spente forventningane om ein meir tydeleg ...
  • What Can Explain the Development in the Norwegian Krone Exchange Rate? 

   Aarhaug, Karoline; Sigland, Karen Helene (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2016;, Master thesis, 2016-06-15)
   This thesis analyzes the effects of the oil price, Norwegian CPI, euro area harmonized CPI, interest rate differential, balance of trade and the unemployment rate on the NOK/euro exchange rate. Using an Engle-Granger ...