• Monitorering av operasjonelt sikkerhetsnivå 

      Myhre, Jostein (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2010;, Master thesis, 2010)
      Vi lever i dag i et høyteknologisk samfunn der vi omgir oss med risikofaktorer. Noen av disse faktorene har potensiale til å skape storulykker. Når så ulykker inntreffer viser historien at årsaksforholdene i hovedsak er ...