• Skolefravær og samarbeid - rektors forståelse og erfaring 

      Myklebust, Lene Scheiene (Masteroppgave/UIS-HF-IGIS/2020;, Master thesis, 2020-06-12)
      Målet med denne mastergradsoppgaven var å undersøke hvordan skoler forstår og arbeider med skolefravær. Fem rektorer ved fem ungdomskoler i Rogaland ble intervjuet. Rektors forståelse av skolevegring, skulk og foreldremotivert ...