• Rom for dialog og deltakelse 

      Nådland, Tina (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2011;, Master thesis, 2011)
      I en tid med økt global migrasjon og hvor fenomenet kulturrasisme synes å gjøre seg stadig mer gjeldende, etterspørs det løsninger på hvordan en kan skape inkluderende rom, økt dialog, forståelse og samhandling mellom ...