• Arkeologisk undersøkelse 1983/1984, Dyrnes lok I, ID34211, S14034, Venja gnr. 61, bnr. 15, Finnøy k., Rogaland 

   Nærøy, Arne Johan; Floor, Jane; Kutschera, Morten (Oppdragsrapport;2020/7, Research report, 2020)
   Undersøkelsen av Lok. II Dyrnes, Venja gnr. 61 Finnøy k. var et tidlig og viktig bidrag til forskning om den eldste bosetning i Rogaland og på Sørvestlandet. I løpet av de to årene undersøkelsen foregikk ble det samlet ...
  • Metallsøkerfunn i Rogaland 2003-2018 : Rapport 

   Nærøy, Arne Johan (Oppdragsrapport;2019/10, Research report, 2019)
   1. Metalldetektorsøking utført av frivillige har ført til at et stort antall gjenstander av metall fra forhistorisk tid og middelalder har blitt levert inn til Arkeologisk museum og Rogaland fylkeskommune. Dette har bidratt ...