• En kvalitativ studie av samstyring i en kommunal akutt døgnenhet 

   Teig, Inger Lise; Gjerstad, Brita; Nødland, Svein Ingve (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   I denne artikkelen analyserer vi en spesifikk kommunal akutt døgnenhet (KAD) som ble etablert i 2013. Vi undersøker hvordan etableringen og organiseringen av enheten utfolder seg i praksis, og hvordan denne etableringen ...
  • Gjestar som blir? Arbeidsinnvandring som utfordring for kommunar på Vestlandet 

   Båtevik, Finn Ove; Gjerstad, Brita; Grimsrud, Gro Marit; Johannessen, Øystein Lund; Netteland, Grete; Nødland, Svein Ingve; Prøitz, Lin; Skeie, Geir; Vedøy, Gunn (Journal article; Peer reviewed, 2019-12)
   This article addresses questions about local policies towards economic migrants in Western Norway. It refers to statistical data mapping the population of economic migrants over time, but the emphasis is on an analysis of ...
  • Kommunal akutt døgneining i historisk lys 

   Bergseth, Jon Øystein Friestad; Braut, Geir Sverre; Gjerstad, Brita; Nødland, Svein Ingve; Teig, Inger Lise (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Med samhandlingsreforma vart kommunane pålagt å opprette kommunal akutt døgneining (KAD). Eit hovudformål med denne nye institusjonen var å avlaste spesialisthelsetenesta. KAD-institusjonen er eit sengeposttilbod for ...
  • Ungdommens opplevelse med Møteplassens tilbud En kvalitativ studie av lavterskeltilbudet Møteplassen 

   Hovland, Kaja Wathne (Master thesis, 2022)
   Sammendrag Unge voksne i alderen 15-25 år går gjennom en ungdomstid som for den enkelte kan oppleves som krevende og utfordrende. Ungdomstiden beskrives som en epoke i livet, og en tid som for enkelte kan være fylt med ...