• Vi er alle en del av Norges beredskap, men hvor alvorlig tar vi dette egentlig? 

      Nøland, Mari Bergsagel (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06-15)
      I 2017 ble det utført en befolkningsundersøkelse på vegne av DSB, hvor det fremkom at Norges befolkning var lite forberedt på en krise. Som et resultat av dette ble det i slutten av 2018 sendt ut en brosjyre til alle Norges ...