• Samhandling på kryss og tvers 

      Nessa, Jane Elin (Masteroppgave/UIS-SV-IH/2014;, Master thesis, 2014-05)
      Samhandlingsreformen er iverksatt med lovverk som forplikter helsepersonell å samhandle, uten at det konkretiseres hvordan få til god samhandling. Formålet med oppgaven, var derfor å undersøke samhandling innen psykisk ...