• Beskyttelse av kvinner i flyktningleire 

      Nesvik, Kristine Skogsrud (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2010;, Master thesis, 2010)
      Prioriteringer i krisesituasjoner er et av de største dilemmaene humanitære organisasjoner står overfor i felt. Vann, mat, husly og sanitære fasiliteter står som oftest på toppen av prioriteringslisten. Når det gjelder ...