• Effekten av fargemessig match og mismatch på smaksvurderingen av vin 

      Larsen, Kine; Nilsen, Ellen (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2013;, Master thesis, 2013-06-10)
      Temaet i denne oppgaven er hvorvidt farger i smakskontekster kan være med å påvirke forbrukerens smaksoppfatning, og om matchfarge mellom produkt og kontekst kan påvirke forbrukeren på en positiv måte. Det er tatt utgangspunkt ...