• GMO regulering i Norge 

      Nilsen, Jolanta (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2012;, Master thesis, 2012)
      Mot slutten av 90-tallet oppstod den første debatten rundt genmodifisert mat, og temaet ble stadig mer diskutert. Antall debatter øker stadig i media, spesielt de som tar opp den potensielle helserisikoen ved benytting av ...