• Palliativ omsorg ved kols 

   Nordvang, Stine; Møller, Helene Heiland (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Kols er en utbredt sykdom i Norge og resten av verden. Helsedirektoratet (2012, s. 9) omtaler kols som et folkehelseproblem, og sykdommen regnes som den tredje hyppigste årsaken til død. Sykepleiere vil med ...
  • Palliativ omsorg ved kols 

   Nordvang, Stine; Møller, Helene (Bachelor thesis, 2021)
   Sammendrag Bakgrunn: Kols er en utbredt sykdom i Norge og resten av verden. Helsedirektoratet (2012, s. 9) omtaler kols som et folkehelseproblem, og sykdommen regnes som den tredje hyppigste årsaken til død. Sykepleiere ...