• En analyse av pulsklokker innen NEEDED studien 

      Nygård, Martin (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2015;, Master thesis, 2015)
      Under Nordsjørittet i 2014 ble det avholdt en helseundersøkelse med over 1000 deltagere, hvor samtlige deltagere avla blodprøve, fikk målt blodtrykk og tatt EKG. Motivet med studien var å oppnå mer medisinsk kunnskap om ...