• Kollegalæring i barnehagen. Erfaringer fra et prosjekt om gruppeledelse. 

      Nygaard, Anne (Masteroppgave/UIS-HF-IAS/2008, Master thesis, 2008)
      Temaet for studien er kollegalæring i barnehagen. Formålet er å se hvordan førskolelærere opplever og beskriver kollegagrupper som læringsarena i et prosjekt om å utvikle håndbok i gruppeledelse. Jeg tar utgangspunkt i en ...