• Verdivurdering av Det Norske Oljeselskap ASA 

      Osland, Asbjørn; Olsen, Atle (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2013;, Master thesis, 2013)
      Målet med denne utredningen er å estimere den underliggende verdien av egenkapitalen til Det Norske Oljeselskap ASA og dermed identifisere mulige avvik fra markedsprisen. På bakgrunn av våre beregninger ønsker vi å gi en ...