• Hva innebærer brukermedvirkning i helse- og sosialtjenesten? 

      Olsen, Christina (Masteroppgave/UIS-SV-IS/2013;, Master thesis, 2013)
      Masteroppgaven bygger på empiriske studier og litteratur som allerede eksisterer. Oppgaven tar i bruk flere spørsmål for å belyse oppgavens problemstilling: ”Hva innebærer brukermedvirkning i helse- og sosialtjenesten?”Oppgaven ...