• Hafrsfjord 872: Forankring av relasjonsfelt 

      Oma, Kristin Armstrong (Oppdragsrapport;2013/8, Research report, 2013-08-22)
      Innleiing: overordna målsetjing Hafrsfjordprosjektet er eit satsingsområde for Arkeologisk museum, og det er ynskjeleg å knytta eit overordna perspektiv både til forskingsprosjekt, formidling og dei framtidige ...