• Beredskap- og kriseledelse i helseforetak og sykehus 

      Ose, Hans Olav Gerhard (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2019;, Master thesis, 2019-10)
      Siden 22. juli 2011 har det blitt større fokus på beredskapsarbeid i helsetjenesten og samfunnet for øvrig. De siste årene har flere hendelser i krisespekteret truffet Norge og behovet for god beredskap- og kriseledelse ...