• Analysis of commercial time based incentive model targeting efficiency in drilling rig contracts 

   Bakkevik, Nikolai (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-06-15)
   The most common form of rig contracts are day rate contracts, in which the oil company rents the rig for a stated rate for each day of the contract term. However, with the shift in negotiation power from rig companies to ...
  • Analysis of method for increased field knowledge prior to the field development 

   Fevang, Finn Øivind (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-04)
   Field development is an expensive phase with a high uncertainty due to the limited reservoir knowledge prior to field production. Consequently, the field facilities must be flexible to changes, such as: new wellbores, new ...
  • Bør styrerepresentanter kjenne bransjen? 

   Osmundsen, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   Kredittilsynet har nylig underkjent nye styrerepresentanter i et meglerhus på grunn av manglende kompetanse. Beslutningen er kanskje noe situasjonsbetinget, men reiser et viktig spørsmål: bør styrerepresentanter kjenne ...
  • Concave Drilling Curve 

   Osmundsen, Petter; Roll, Kristin Helen (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Drilling expenses have increased sharply in recent years. Average meters drilled per day significantly influences exploration costs. Hence it is important to understand the factors that determine this drilling metric. In ...
  • Decommissioning of petroleum installations—major policy issues 

   Osmundsen, Petter; Tveterås, Ragnar (Journal article; Peer reviewed, 2003-12)
   Following the Brent Spar controversy, the OSPAR countries reached a unanimous agreement in 1998 for the future rules for disposal of petroleum installations. The vast majority of existing offshore installations will be ...
  • Digitalizing Operations Management: Real-Time Opex System Design for the Ivar Aasen Asset 

   Solem, Kristian (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-12-14)
   After a drop in the oil price in 2014 -- 2016, the oil and gas industry renewed their focus on cost reduction. The use of real--time data has become commonplace, but one area lagging behind is financial data. Financial ...
  • Electrification of Kårstø? Stakeholders analysis of gas processing plant 

   Hardy, Kevin (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020-09-01)
   The main objective of this thesis is to perform a stakeholder analysis of the key stakeholders in the Kårstø Partial Electrification (KPE) project. This will be done primarily through interviewing different types of ...
  • Elektrifisering som klimatiltak? En samfunnsøkonomisk analyse 

   Osmundsen, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Oljeselskapene foretar bedriftsøkonomiske kalkyler av å benytte strøm fra det europeiske nettet versus fra egne gassgeneratorer. CO2-avgiften og kvoteplikt gir selskapene ekstrainsentiver i retning av elektrifisering. bør ...
  • European market integration for gas 

   Asche, Frank; Osmundsen, Petter; Tveterås, Ragnar (Journal article; Peer reviewed, 2002-05)
   Long-term take-or-pay contracts regulating gas exports to the Continent are described and analyzed. We thereafter examine whether the German gas market is integrated. Time series of Norwegian, Dutch and Russian gas export ...
  • Hywind Tampen, project NPV calculation with and without subsidies 

   Tveiten, Åsmund Sandvik; Tangerås, Bjørn-Tore (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-12-13)
   Equinor is currently considering the development of an offshore wind farm on the Tampen area in the North Sea. The plan is to partly supply the five installations Gullfaks A, B, C and Snorre A and B with renewable energy. ...
  • Innelåsning og markedsmakt i det norske riggmarkedet 

   Osmundsen, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Norsk sokkel kan vurderes som et «marked i markedet» ved at det er barrierer mot å flytte mobile innretninger fra andre sektorer til norsk sokkel, samt å bygge nye innretninger tilpasset norske forhold. Med denne bakgrunn ...
  • Innovasjon innen forsyning og innkjøp av riggtjenester 

   Osmundsen, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   En lang periode med riggknapphet og høye riggrater på norsk sokkel har ledet til en rekke eksempler på innovasjon innen innkjøp av riggtjenester og i relasjonen mellom olje- og riggselskaper. Små oljeselskaper har gått ...
  • Innovative og robuste strategier for rigganskaffelse 

   Osmundsen, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2015-01)
   HVEM SKAL EIE? En lang periode med riggknapphet og høye riggrater på norsk sokkel har ledet til en rekke eksempler på innovasjon innen innkjøp av riggtjenester og i relasjonen mellom olje- og riggselskaper. Artikkelen ...
  • Insentivutforming innen riggkontrakter 

   Osmundsen, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2009-11)
   Knapphet på rigger og personell har ført til en viss kreativitet i utforming av insentivkontrakter innen boring. Så langt er det imidlertid ikke så store forskjeller mellom kontraktene som er i bruk. Artikkelen beskriver ...
  • Investment behaviour in the international oil and gas industry : essays in empirical petroleum economics 

   Mohn, Klaus (PhD thesis UiS;51, Doctoral thesis, 2008)
   High growth and welfare aspirations will require massive energy investment in the years ahead of us, especially in the non-OECD area. With more than 60 per cent of primary energy supply, oil and natural gas play a dominant ...
  • Karbonfangst fra gasskraftverket på Kårstø? En bedriftsøkonomisk analyse. 

   Osmundsen, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Artikkelen går gjennom en bedriftsekonomisk investeringsanalyse for karbonfangstprosjektet på Kårstø. Jeg oppdaterer en tidligere analyse, og går kritisk gjennom metodene som er benyttet, blant annet innen kostnadsestimering. ...
  • Kontrakthåndtering for totalunderentreprenører – Håndtering av grensesnitt og endringer ved konstruksjoner av prefabrikkerte betongelementer 

   Bergheim, Martin (Masteroppgave/UIS-TN-IØSP/2020;, Master thesis, 2020-07-15)
   Dagens byggeprosjekter er i utvikling. Prosjektene er sammensatt av mange fagfelt og aktører som krever et tett samarbeid for å kunne levere et prosjekt. Byggeprosessen består av ulike faser, fra idé til ferdigstilt prosjekt. ...
  • Krisepakke og avskrivningssatser 

   Osmundsen, Petter (Journal article, 2009)
   Den foreslåtte økningen i avskrivningssatser er blitt kritisert av Finansdepartementet og enkelte forskere fordi det kan medføre overinvestering. Kommentaren imøtegår en del av resonnementene bak denne kritikken.
  • Landkraft til havs: Hvem er det som spør? 

   Osmundsen, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2012-06)
   Elektrifisering vil si å erstatte gass-generatorer til drift av petroleumsvirksomhet med kraft fra land. Problemstillingen belyses i artikkelen fra et bedriftsøkonomisk og et samfunnsøkonomisk perspektiv ved hjelp av to ...
  • Letevirksomhet og ressursutvikling på norsk kontinentalsokkel 

   Mohn, Klaus; Osmundsen, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   Letevirksomheten er en kritisk forutsetning for feltutvikling og produksjon av olje og naturgass. Vi spesifiserer og estimerer en enkel modell for leteaktiviteten på norsk sokkel. Resultatene indikerer robuste, men ...