• Barnehagen som helsefremmende arena 

      Maciejewska Kinga Irena; Ovedal Eirin (Bachelor thesis, 2022)
      Gjennom studieløpet vårt har vi undret oss over hvordan barnehagelærere jobber helsefremmende i barnehagen, og hvilken rolle de har i den. Vi undersøkte dette ved bruk av kvalitativt intervju og valgte følgende problemstilling: ...