• Krisehåndtering i politiet 

      Palmer, Andreas (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020)
      Politiet er gitt rollen som den sentrale aktøren i sivilsamfunnets beredskap, og vil ha en viktig funksjon når en krise inntreffer. Politimesterens operative stab vil overta ledelses- og koordineringsansvaret når den ...