• Pensjonssparing i Helse Fonna 

      Hovden, Ingrid; Paulsen Wang, Caroline (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-13)
      Målet med dette studiet har vært å kartlegge hvordan spareadferden er i Helse Fonna, hvordan kunnskapsnivået er, samt hvordan ansatte i Helse Fonna stiller seg til å delta i en bindingsstrategi. Dette er et interessant ...