• Miljøvennlig Betong 

   Lindstrøm, Kato Øksnevad; Pedersen, Vegard Nornes; Øksnevad, Snorre Braut (Bachelor thesis, 2021)
   Bacheloroppgaven vår er delt inn i tre deler. Første del av oppgaven er en teoridel hvor vi tar for oss hva betong er for å gi et bedre grunnlag til å forstå konklusjoner og valg senere i oppgaven. I del to har vi utført ...
  • Miljøvennlig betong 

   Lindstrøm, Kato Ø.; Pedersen, Vegard Nornes; Øksnevad, Snorre Braut (Bachelor thesis, 2021)
   Bacheloroppgaven vår er delt inn i 3 deler. Første del av oppgaven er en teoridel hvor vi tar for oss hva betong er for å gi et bedre grunnlag til å forstå konklusjoner og valg senere i oppgaven. I del to har vi utført lab ...