• Klimatilpasning : en lang vei å gå! 

      Peterson, Lise P. (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2010;, Master thesis, 2010)
      Klimaet i hele verden er i endring, og det er nå et gryende fokus på hvordan vi kan tilpasse oss de endringene som skjer, og som forventes og komme i fremtiden. Det er stor usikkerhet om hvordan endringene vil bli, og ...