• "Vi tar ansvar, men er vi en High Reliability Organization?" 

      Pettersen, Øystein (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2012;, Master thesis, 2012)
      Denne Masteroppgaven i Samfunnssikkerhet er opptatt av trusselbildet i det norske arbeidslivet generelt og i bygg- og anleggsbransjen (BA) spesielt. Dette er en industri som har hatt stabilt høye skade- og ulykkesstatistikker, ...