• Effekt av CRM-endringer i Lufttransport AS 

      Pettersen, Kristin Eksaa (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2011;, Master thesis, 2011)
      Bakgrunn: Luftfartsbransjen har tradisjonelt hatt et sterkt fokus på å bygge sikkerhetskultur. Ulykker og kritiske hendelser blir gjenstand for grundige granskninger, for å lære av tekniske, organisatoriske og menneskelige ...