• Har økninger i fedrekvoten ført til at mødre jobber mer? 

      Soma, Marie Bjelland; Rødland, Hege (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06-08)
      Som et viktig bidrag til likestillingen i Norge, ble det i 1993 innført en egen foreldrepermisjon reservert for fedre. Siden den gang har fedrekvoten blitt utvidet flere ganger. I denne sammenheng undersøker vi hvorvidt ...