• Kjønnsbestemte byrom – casestudier av byrom i Stavanger 

      Rødland, Ingrid (Bachelor thesis, 2022)
      Kjønnsbestemte byrom handler om hvilket kjønn vi assosierer med et byrom. Dette kan bli gjort gjennom byrommets funksjon og programmering, eller om byrommet har en maskulin eller feminin utforming. Hvor man historisk sett ...