• Sikkerhetskultur i trålflåten- En kvalitativ studie 

      Rødsand, Erlend (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2011;, Master thesis, 2011)
      Formålet med denne studien har vært å bidra til en bedre og dypere forståelse av sikkerhetskulturen i trålflåten, samt bidra med ny kunnskap på et underforsket tema. Ved hjelp av en kvalitativ fremgangsmåte og 11 ...