• Sikkert som banken….. Et forskningsstudie om informasjonssikkerhet i bank 

      Rømcke, Marie Lahn (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2014;, Master thesis, 2014-06-13)
      Den teknologiske utviklingen har ført til endring i den norske bank- og finansnæringen sitt forretningsmønster. Dette har gjort informasjonssikkerhet til en større del av sikkerhetsarbeidet enn tidligere. Denne oppgaven ...