• Informasjonssikkerhet i kraftforsyningen 

   Røyksund, Marie (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2011;, Master thesis, 2011)
   Bakgrunn: I de siste tiårene har det skjedd et radikalt teknologisk skifte i samfunnet. Kraftforsyningen er således intet unntak. Mens det tidligere var de ansatte som overvåket og betjente kraftstasjonene, fjernstyres ...
  • Risikoinformasjon og etterlevelse av sikkerhetstiltak i bygg- og anleggsbransjen 

   Fotland, Maia; Gya, May-Helen Aase (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   Bakgrunn: Kommunikasjon, informasjon og motivasjon karakteriseres som suksessfaktorer for trygge bygge- og anleggsplasser. Sikkerhetsarbeid i bygg- og anlegg handler dermed ikke bare om å sette inn et tiltak og forvente ...
  • Risikoinformasjon og etterlevelse av sikkerhetstiltak i bygg- og anleggsbransjen 

   Gya, May-Helen Aase; Fotland, Maia (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Bakgrunn: Kommunikasjon, informasjon og motivasjon karakteriseres som suksessfaktorer for trygge bygge- og anleggsplasser. Sikkerhetsarbeid i bygg- og anlegg handler dermed ikke bare om å sette inn et tiltak og forvente ...
  • "Viktig melding - sjekk mobilen" 

   Gierukas, Viktoria; Prytz, Kristin (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06-12)
   Når alvorlige hendelser oppstår har ansvarlige myndigheter behov for å varsle og informere befolkningen om hva som foregår, samt hva befolkningen bør gjøre for å redusere skadeomfanget av hendelsen. Det finnes en rekke ...