• Barn og lek på sykehus 

      Ragnvaldjord, Anette (Bachelor thesis, 2021)
      Bakgrunn: Sykehusinnleggelser for barn kan oppleves som en stor påkjenning, hvor barnet befinner seg i et ukjent og uforutsigbart miljø. Lek blir sett på som en viktig del av ethvert barns liv, uansett om en er frisk eller ...