• "Be og du skal få" 

      Rasmussen, Maren Skuterud (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2014;, Master thesis, 2014-07-15)
      Formålet med denne masterstudien har vært å undersøke om selvledelse og behovet for anerkjennelse kan stå i strid med hverandre i organisasjonen. Målet har vært å belyse hvordan opplever medarbeidere som leder seg selv ...