• Personalets beskrivelser av medvirkning fortolket fra et fellesskapsperspektiv 

   Ree, Marianne (Peer reviewed; Journal article, 2020-06)
   Formålet med denne studien er å få kunnskaper om medvirkning i barnehagen med fokus på et fellesskapsperspektiv. Studien er basert på seks individuelle semistrukturerte intervjuer av personale i tre ulike barnehager. ...
  • Vilkår for barns medvirkning i fellesskap i barnehagen 

   Ree, Marianne (PhD thesis UiS;, Doctoral thesis, 2020-10)
   Forskning (Emilson & Johanson, 2017) viser at barns medvirkning i barnehagen ofte har et fokus på enkelt barns medvirkning, mer enn mot medvirkning som et spørsmål for fellesskapet. Formålet med denne avhandlingen er å få ...