• Intern kommunikasjon under Covid-19 

   Ree, Veronica; Alhaj abdulmajid, Amal (Bachelor thesis, 2022)
   Fagfeltet for studien vår er kommunikasjon med fordypning innen intern kommunikasjon. Med problemstillingen vår ønsker vi å finne svar på: Hvordan oppfatter ledere og ansatte at den interne kommunikasjonen har blitt håndtert ...
  • intern kommunikasjon under covid-19 

   Ree, Veronica; Alhaj Abdulmajid, Amal (Bachelor thesis, 2022)
   Fagfeltet for studien vår er kommunikasjon med fordypning innen intern kommunikasjon. Med problemstillingen vår ønsker vi å finne svar på: Hvordan oppfatter ledere og ansatte at den interne kommunikasjonen har blitt håndtert ...