• Innholdet i mobbebegrepet knyttet til barnehagen 

      Rege, Elisabeth (Masteroppgave/UIS-HF-IAS/2010;, Master thesis, 2010)
      Denne masterstudien tok utgangspunkt i egne refleksjoner og tanker til uenighetene jeg opplevde eksisterte rundt å ta mobbebegrepet i bruk i en barnehagesammenheng. I noen kretser er det meninger om at begrepet ikke er ...