• HR-transformasjon i en norsk kontekst 

      Rege, Gry Maren; Hjorteland, Gry (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2015;, Master thesis, 2015-06-15)
      HR-rollen er under endring og det har i den senere tid vært en debatt om HR-funksjonen har blitt for ”hard” i sin form og om internasjonale selskaper har en kultur som er med på å ødelegge kvaliteten i norsk arbeidsliv. ...